Sprawiedliwość w grafice

Kwiecień 1st, 2009 by edyta

Do 19 kwietnia w Galerii MCK oglądać można nową wystawę, zorganizowaną przez Międzynarodowe Centrum Kultury we współpracy z Biblioteką Naukową PAN i PAU w Krakowie. 120 grafik i 10 starodruków autorstwa ponad stu artystów – w tym takich mistrzów, jak Albrecht Dürer, Peter Brueghel st., Wenzel Hollar, Peter Paul Rubens, Jaques Callot, William Hogarth czy Francesco Bartolozzi – zaprezentuje zmieniającą się wizję pojęcia sprawiedliwości na przestrzeni czterech wieków.

Okazuje się, że symbolem sprawiedliwości jest nie tylko postać kobieca z zawiązanymi oczami dzierżąca miecz i wagę, którą zwykło się spotykać w budynkach sądowych. To także niewiasta, której towarzyszy… struś, trzymająca w prawej dłoni wiązkę rózeg z przywiązanym do nich toporem, a w lewej ogień. Oprócz samych przedstawień Sprawiedliwości i pojęć z nią związanych na wystawie w układzie tematycznym przedstawione zostaną: postacie legendarnych i nowożytnych prawodawców, sprawowanie sądów, postacie teoretyków i urzędników; zbrodnie i wizerunki przestępców oraz przedstawienia kar i sceny miłosierdzia; wizerunki Sądu Ostatecznego – czas nagrody dla jednych, a potępienia dla innych. Ekspozycja wzbogacona została o kilka eksponatów wypożyczonych ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa m.in. miecze katowskie. To już siódma prezentacja z cyklu wystaw graficznych organizowanych przez MCK we współpracy z Biblioteką Naukową PAN i PAU w Krakowie. Dużym powodzeniem cieszyły się zwłaszcza: „Rembrandt, Rubens i Inni” (1999), „Hogarth i jego wiek” (2001), „Siedem grzechów głównych” (2004) oraz „Rembrandt i Konkurenci” (2006). Kurator wystawy: Magdalena Adamska; Scenariusz wystawy: Stanisław Grodziski, Magdalena Adamska; Aranżacja plastyczna: Maciej Leśniak

Zbiory Gabinetu Rycin PAU były gromadzone od XIX wieku, ze względu na swoją wartość zwane są „polską Albertiną”. Składają się na nie prace pochodzące z Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz z kolekcji arystokratycznej rodziny Moszyńskich. W skład kolekcji paryskiej wchodziły m.in. dzieła sztuki przekazane przez generała Karola Ottona Kniaziewicza, senatora Macieja Wodzińskiego oraz wielkiego przyjaciela Polaków, pisarza i parlamentarzysty Karola de Montalemberta.

Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25, 31-008 Kraków,
tel: 42 42 200

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.mck.krakow.pl


(comments are closed).